Plungės miesto parko vaikų žaidimo aikštelė

Plungės miesto parke esanti vaikų žaidimo aikštelė – nesaugi, griūnanti ir pavojinga.

Šios problemos klausimas buvo keltas dar prieš rinkimus, kalbėjo laikraščiai, kalbėjau aš. Siūliau 2023 metų Plungės rajono savivaldybės biudžete skirti papildomas lėšas tikslingai sutvarkyti šią vaikų žaidimo aikštelę. Niekas nejuda. Gaila. Aikštelė tik baisėja, jos saugumas mažėja. Nuotraukos pačios kalba už save. 

Žemaičių Dailės Muziejui nepakanka finansų sutvarkyti jiems priklausančia vaikų žaidimo aikštelę, planuojama prašyti KITŲ METŲ BIUDŽETE įtraukti papildomas lėšas teritorijos tvarkymui.

Kitais metais? Rimtai?

Todėl, turime patys imtis iniciatyvos.

Siūlau du sprendimo būdus:

Pirmas – jeigu mums reikia tos aikštelės, tai atkreipkime dėmesį į problemą. Parodykime, kad ją reikia sutvarkyti ir tai reikia padaryti greitai, jog vaikai galėtų džiaugtis vasara.
Apačioje rasite užklausos tekstą ir formą, kurią pasirašę, kartu užduosime savivaldybei klausimą – kada aikštelė bus sutvarkyta? Po tiek laiko nebeturime klausti “ar aikštelė bus sutvarkyta”. Turėtume klausti “kada bus sutvarkyta vaikų žaidimo aikštelė”.

Antras sprendimo būdas – jeigu mes manome, kad vaikų žaidimų aikštelė ir jos remontas nėra reikalingas, tada siūlykime ją nugriauti. Nerizikuokime vaikų sveikata. Jei mums to daikto nereikia, tai nelaikykime jo pavojingo visuomenei.

Spręsti Jums.