Plungė be pamirštų žmonių!

Toks mūsų komandos šūkis. Tokia vizija mes tikime. Tokios Plungės mes norime ir dėl tokios Plungės dirbsime. Kad mums tai pavyktų, reikia gairių, tikslų, kuriais remdamiesi veiksime, kurių sieksime. Visa tai – mūsų rinkimų programoje.

Švietimas

Plungėje daugėja mažųjų gyventojų – kiekvienais metais vaikų, norinčių eiti į darželį, skaičius didėja. Norėdama sumažinti vaikų, kurie negauna vietų darželiuose, problemą, savivaldybė įsteigė papildomas grupes. Tęsime šią iniciatyvą skirdami investicijas naujo darželio statyboms netoli Plungės Babrungo mokyklos. 

Technologijų amžiuje jaučiame pareigą švietimo įstaigose ne tik mokyti, bet ir ugdyti. Turime siekti, kad mūsų mokyklose vyktų etikos, pilietinio ugdymo pamokos, turinčios didžiulį potencialą, kuris nėra išnaudojamas. Taip pat privalome siekti moksleivių išsilavinimo programavimo, kompiuterinių technologijų, o dabar – ir dirbtinio intelekto srityse, kuriose mūsų švietimo sistema atsilieka. Papildomas dėmesys ir finansavimas yra ne tik labai reikalingas, bet ir įmanomas.

Yra problema, kuri tyliai mūsų laukia, ir kartais atrodo, kad ir mes laukiame, kol kažkas kitas už mus ją išspręs. Tai – mokyklų uždarymas rajonuose. Dažnai tokie sprendimai yra ne savivaldos, bet nacionalinio lygmens. Taip yra ir šiuo atveju – kažkur toli, Vilniuje, esantys valdininkai nusprendė su „Tūkstantmečio mokyklų“ programa sumažinti mokyklų skaičių Lietuvoje. Didžiulė grėsmė kilo ne vienai mūsų mokyklai. Turime dėti visas pastangas, apgalvoti visus variantus, kaip pritaikyti švietimą mūsų vaikų naudai išlaikant racionalų finansavimą.

Mokytojų pritraukimas į mokyklas – taip pat didelė problema, todėl reikia tęsti veikiančią mokytojų kelionių finansavimo programą ir kitais būdais siekti, kad šios problemos nebeliktų, kad prisidėtume prie mokytojų profesijos prestižo kėlimo. Reikia skirti lėšų švietimui, kad galėtume įgyvendinti inovatyvius mokymo sprendimus, skatintume mokyklų skaitmenizavimą.

Tvarkysime viešojo transporto tvarkaraščius siekdami suderinti juos ne tik su pamokų, bet ir su užklasinės veiklos tvarkaraščiais. Pritaikysime kiekvieną švietimo įstaigą neįgaliųjų poreikiams. Praėjusioje tarybos kadencijoje buvo akcentuojama, kad mūsų įstaigos nėra pritaikytos žmonėms su negalia. Laikas šią problemą spręsti pradedant nuo švietimo įstaigų.

Jaunimas

Didinsime finansavimą jaunimo projektų programoms. Plungės jaunimas yra ne problema, o sprendimas! Didžiuojamės, kad mūsų komandoje yra žmonių, kurie pradėjo savo visuomeninį gyvenimą jaunimo organizacijose, todėl puikiai suprantame, kiek daug jaunimas gali padaryti ir nuveikti. Plungės jaunimas – ypač! Lengvas sprendimas jaunimo skatinimui – didinti jaunimo veiklos biudžetą.

Plėsime jaunimo vasaros įdarbinimo programą taip skatindami regioninę politiką.

Sukursime jaunų šeimų programą. Tai gali būti tiek municipalinio būsto programos sukūrimas, tiek papildomas finansavimas valstybės programai. Tai – realūs būdai, kuriais skatinsime jaunų šeimų įsikūrimą Plungėje.

Sieksime, kad savivaldybėje ir jos įstaigose studentai galėtų atlikti apmokamą praktiką. Neapmokamas praktikas turime palikti praėjusiems laikams. Seime besiskinančią kelią iniciatyvą galime įgyvendinti greičiau – jau šią vasarą, čia, Plungėje. Pritrauksime studentus praktiką atlikti savo gimtajame mieste, kur gyvena jų tėvai, broliai, seserys. Tokiu būdu didinsime jaunų žmonių norą baigus švietimo įstaigą grįžti čia – į Plungę. Savivaldybės įstaigose tą pasieksime tarybos sprendimu, taip skatindami šiuo pavyzdžiu sekti ir privačias Plungės įmones.

Bendruomenės

Didinsime dalyvaujamojo biudžeto sąmatą. Vienas iš populiariausių savivaldybės iniciatyvų – dalyvaujamojo biudžeto skirstymas. Bendruomenės, gyventojai stipriai įsitraukia į dalyvaujamąjį biudžetą ruošdami projektus, siūlydami juos balsavimams. Šis projektas didina žmonių pasitikėjimą savivaldybe, skatina jos efektyvumą. Didindami šios programos biudžetą ne tik skatinsime bendruomenių veiklą, didinsime jų norą įsitraukti į visuomeninę veiklą, bet ir didinsime pasitikėjimą savivaldybe.

Skirsime finansavimą kaimo bendruomenių veiklai. Dabar bendruomenės laikosi iš savo pirmininkų, buhalterių, aktyvistų lėšų. Jos įgyvendina veiklas ne tik savo iniciatyva, bet ir savo lėšomis. Skirdami finansavimą veiklioms bendruomenėms, gausime puikų rezultatą – bendruomenės bus skatinamos veikti, inicijuoti sprendimus, veiklas, bendradarbiauti su savivaldybe, kooperuotis sprendžiant aktualias problemas.

Organizuosime mėnesinius bendruomenių pirmininkų susitikimus su meru ne tik problemoms išgirsti, bet ir jas spręsti.

Įgyvendinsime kituose miestuose jau pasiteisinusį projektą „Socialinis taksi“. Žmonės, turintys specialiųjų poreikių, galės pasinaudoti mobilumo skatinimo priemone – taksi, kuris bus prieinamas žmonėms, turintiems negalią ar mobilumo problemų. Taksi bus iš dalies finansuojamas savivaldybės lėšomis.  

Kultūra

Didinsime kultūros projektų finansavimą. Šiais metais Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ Plungės skyriaus pirmininkas Jonas Mockūnas, būdamas opozicijoje, iškovojo didesnį finansavimą kultūros projektams. Toks padidėjimas nėra pakankamas. Finansavimo poreikis kultūros projektams yra daugiau nei 200 tūkst. eurų, o mūsų biudžetas kultūros projektams  tesiekia 30 tūkst. eurų, taigi tikrai galime geriau, daugiau.

Kultūros įstaigų – bibliotekų, kultūros centrų – aptarnavimui ir kultūros renginių organizavimui yra priskirtos ne tik jų pavadinimuose esančios, bet ir kitos, papildomos teritorijos. Kadangi neskiriama lėšų transportui ar transporto išlaidoms, kultūros darbuotojas, ir taip gaunantis nedidelį atlyginimą, turi iš savo lėšų sumokėti ir už keliones į papildomą darbo vietą. Kultūros įstaigos, kurios turi aptarnauti papildomas teritorijas, turi gauti ir papildomą transportą.

Skirsime finansavimą kultūros kolektyvų mainų programoms, kad kolektyvai važiuotų vieni pas kitus, dalyvautų konkursuose. Nors negalime skirti pilno finansavimo, tačiau parodyti iniciatyvą ir palaikymą kultūros kolektyvams – privalome.

Sportas

Atnaujinsime sporto aikštynus mieste ir rajone. Ne vienoje gyvenamojoje vietoje būtina įrengti sporto aikšteles – krepšinio, riedlenčių, lauko sporto, todėl įrengsime naują riedlenčių / riedučių / „BMX“ dviračių aikštelę taip paskatindami jaunimą užsiimti mėgstamais hobiais ir daugiau laiko praleisti aktyviai, sportuojant. Taip pat yra ne viena nusidėvėjusi aikštelė, kurią reikia atnaujinti, ne viena aikštelė yra tik iš dalies įrengta – neįvestas apšvietimas, aikštelėje kaupiasi vanduo. Aikštelės turi būti tinkamos naudoti ir prieinamos žmonėms, turintiems įvairių poreikių.

Sporto komandos kaip ir kultūros kolektyvai dažnai važiuoja vieni pas kitus, organizuoja tam tikrus mainus taip didindami savo galimybes, konkuruodami vieni su kitais, treniruodamiesi. Skirsime papildomą finansavimą vaikų dalyvavimui sporto varžybose.

Didinsime sporto programos finansavimą. Jis turi būti didesnis, nes dabar turime porą klubų, kurie gauna iš savivaldybės daugiau nei visą sporto rėmimo programą – 90 tūkst. eurų.

Išskirsime atskirą pinigų eilutę tam, kad plungiškių – mūsų – vaikai būtų išmokyti plaukti.

Senjorai

Skatinsime „Sidabrinio amžiaus“ iniciatyvas. Senjorų įsidarbinimas, kaip ir jaunimo, yra problemiškas. Turime palaikyti „Sidabrinio amžiaus“ iniciatyvas, skatinančias mokytis, tobulėti visą gyvenimą ir būti darbo rinkos dalimi. Taip pat būtina palaikyti verslus, kurie kviečia dirbti dar galinčius ir norinčius tai daryti senjorus. 

Skirsime didesnį finansavimą trečiojo amžiaus universitetų veiklai. 

Pritaikysime viešąjį transportą senjorų poreikiams.

Kursime vietas, kurios suburtų senjorus bendroms veikloms: stalo teniso, lauko šachmatų stalus, suteiksime lauko sporto inventorių. 

Skatinsime iniciatyvas, kurios suartins jaunimą ir senjorus, dėl kurių žmonės galės dalytis savo patirtimi, o jaunimas skirs papildomo dėmesio ir labiau įvertins žmones, kurie tiek daug metų skyrė Lietuvai.

Sveikata

Sugrąžinsime į Plungę vaikų ligų skyrių, kuriame būtų teikiamos bent minimalios paslaugos.

Kursime daugiau programų lėtinių ligų prevencijai, švietimui apie kraujagyslių, širdies, sąnarių ligas.

Sieksime kuo kokybiškesnių sveikatos paslaugų Plungės rajono gyventojams.

Infrastruktūra

Sieksime mažesnių šilumos kainų Plungėje. Dabartinė jungiamoji šilumos trasa Plungei garantuoja ne tik mažesnes kainas, negu būtų jos neturint, bet ir saugumą ekstremaliomis situacijomis. Vis dėlto tai nėra geriausia, ką galime turėti. Šiuo metu reikia 9 mln. eurų investicijų, kad Plungės šilumos tinklai galėtų įsigyti 9 MW biokuro katilą, kuris užtikrintų mažiausias išlaidas Plungės gyventojams. Bendradarbiaudami su Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ Seimo nariais inicijuosime reikiamus sprendimus valstybiniu lygmeniu, kurie leis gauti finansavimą šiam projektui.

Intensyviai asfaltuosime žvyruotas ir remontuosime asfaltuotas gatves. Naudodami naujausias technologijas didinsime savivaldybės galimybes ne tik rengti infrastruktūros gerinimo projektus, bet ir gauti jiems finansavimą.

Gyvinsime miestą įvairiomis naujo tipo aikštelėmis, įrenginiais, tokiais kaip šunų parkas, vieta griliui ir kt.

Savivaldybėje ieškosime būdų investuoti į atsinaujinančius energijos šaltinius. XXI a. turime ne vieną galimybę investuoti į energetiką, kad investicijos atsipirktų – saulės elektrinės, nutolę parkai, vėjo jėgainės. Savivaldybė turi ieškoti sprendimų, kaip mažinti išlaidas, kad didesnį finansavimą būtų galima skirti kitiems poreikiams.

Plėsime viešojo transporto stotelių bazę. Miestui plečiantis tai tėra vienintelis logiškas sprendimas norint toliau skatinti žmones naudotis viešuoju transportu.

Prioritetine tvarka remontuosime susidėvėjusius kelius ir šaligatvius. Plungės miesto ir rajono gyventojai turi žinoti, kokia tvarka, kuri gatvė bus išasfaltuota, apšviesta, iki galo sutvarkyta.

Atnaujinsime ir plėsime vaikų žaidimų aikšteles. Turime vieną labai blogą pavyzdį, rodantį, kad mūsų žaidimų aikštelės nėra prižiūrimos – Plungės Oginskių parko vaikų žaidimų aikštelė. Suoliukai sulūžę, vaikų žaidimų aikštelė griūvanti, šalia esanti pavėsinė virsta kaip Pizos bokštas. Negalime leisti, kad mūsų vaikai žaistų nesaugiose aikštelėse. Plungė plečiasi, kuriami nauji vaikų darželių skyriai, todėl tuose rajonuose, kur jaučiamas didžiausias poreikis, reikia ir daugiau žaidimų aikštelių.

Skatinsime ir remsime melioracijos įrenginių atnaujinimą. Plungės mieste ir rajone yra nebaigtų tiesti gatvių, kur žmonės vis dar neturi galimybės prisijungti prie melioracijos sistemos. Darbas pradėtas, bet iki galo nepadarytas. Laikas jį užbaigti.

Skatinsime ir remsime gyvenamųjų būstų renovavimą, jų aplinkos tvarkymą. Imdami pavyzdį iš kitų miestų, turime galimybes ne tik tęsti, bet ir skatinti daugiabučių renovaciją, aplinkos tvarkymą. Dažnai žmonės tampa statybų įmonių įkaitais. Savivaldybė ar jos įstaigos tikrai gali padėti su iškilusiomis problemomis, rūpintis gyventojais, kuriems suteikia renovacijos galimybes.

Tęsime sporto komplekso statybą. Džiugu, kad jau greitai Plungės rajono gyventojai išvys Plungės baseino vidų. Dabar laukia antrasis etapas – Plungės krepšinio salės statybos. Šiam etapui reikia efektyvaus bendradarbiavimo su ministerijomis, LRS, nes gautas finansavimas – tik dalinis, o jo reikės žymiai, net kelis kartus didesnio. Taip pat laukia ir irklavimo bazės komplekso statybos.

Verslas

Didinsime Plungės „Spiečiaus“ galimybes. Esant dideliam efektyvumui, vienintelis logiškas sprendimas – skirti papildomą finansavimą ir tikėtis dar geresnių rezultatų.

Įkursime Plungės ambasadą Vilniuje. Tai – niekur nematyta, bet labai perspektyvi, realią naudą turėsianti idėja, su kuria galite susipažinti toliau.

Tvarkysime Plungės pramonės parko infrastruktūrą pritaikydami ją verslo poreikiams. 

Formuosime sklypus, atvesime elektros tinklus, bendradarbiausime su nacionalinėmis ir tarptautinėmis organizacijomis siekdami pritraukti verslus, galinčius ne tik prisidėti prie Plungės ekonomikos, bet ir sukurti darbo vietas, kurios plungiškiams leistų uždirbti didelius atlyginimus. 

Formuosime tarptautines verslo delegacijas, kurios keliaus ir bendradarbiaus su miestais partneriais ieškodamos bendrų verslo sąlyčio taškų.

Organizuosime mėnesinius susitikimus ir su smulkiuoju, ir su pramoniniu verslu.

 

Inovacijos

Tobulinsime savivaldybės siūlomų paslaugų sąrašą. Naudodami dirbtinį intelektą, naujesnę programinę įrangą savivaldybėje įgyvendinsime naujoves, kurios paslaugų teikimą darys efektyvesnį. Kai pavieniai, smulkūs darbai bus atliekami greičiau, savivaldybės darbuotojai galės daugiau laiko skirti kitoms paslaugoms. Taip ne tik pagreitinsime, patobulinsime esamas, bet ir sukursime naujas paslaugas, kurias savivaldybės galės teikti savo gyventojams.

Įkursime konsultacijų kabinetą privatiems ir juridiniams vienetams dėl projektų rašymo (saulės elektrinių paramai gauti ir t. t.). Plungės „Spiečius“ – puikus pavyzdys to, kad esant poreikiui atsiranda ir paslauga. Dabar turime nuostabią verslių žmonių bendruomenę, kurią suvienijo šį įstaiga. Plungės verslininkai taip pat naudojasi paslaugomis, kurias „Spiečius“ teikia. Todėl dabar pats laikas įkurti atskirą kabinetą privatiems ir juridiniams vienetams, kur būtų teikiamos konsultacijos ir pagalba rašant projektus. Taip pritrauksime ne tik ministerijų, Vyriausybės, NMA lėšų, bet ir pagerinsime aktyvių plungiškių gyvenimą, bus efektyviau remiama saulės elektrinių statyba ir kitų iniciatyvų įgyvendinimas.

Plungės rajono savivaldybėje, jos įstaigose įdiegsime dirbtinio intelekto technologiją. Ji leis nuveikti daugiau, naudojant mažiau žmogiškųjų resursų. Nuo žmonių priėmimo iki projektavimo, sistemų gerinimo.

Plungės ambasada

Pirmieji Lietuvoje įkursime Plungės ambasadą Vilniuje.
Ambasadų poreikis kitose šalyse yra aiškus – valstybės diplomatinė atstovybė užsienyje. Kodėl tada Plungei reikia ambasados Vilniuje?

1) Diplomatinis bendradarbiavimas.
Dažnai girdime, kad meras sutarė vieną, Seimo narys gavo tiek pinigų vienoje ar kitoje ministerijoje. Tai nėra nei mero, nei Lietuvos Respublikos Seimo nario funkcijos. Visa tai – tarpinstitucinis bendradarbiavimas, kuris veiktų žymiai efektyviau, jeigu būtų skirtas asmuo, darantis tai Vilniuje. Ambasadų praktika rodo, kad tarpinstitucinis bendradarbiavimas su valstybės atstovu atneša naudos. Tokia pati praktika gali būti taikoma įkūrus Plungės ambasadą Vilniuje.

2) Plungiškiai Vilniuje.
Vilniuje gyvena daug žmonių, kilusių iš Plungės ar Plungės rajono. Dažnai tai – studentai, jau baigę studijas, sukūrę šeimas. Mūsų komandos nariai, kuriems yra tekę išvažiuoti iš gimtojo krašto, jo pasiilgsta. Su Plungės ambasada Vilniuje galime padėti plungiškiams, gyvenantiems sostinėje, bent porai valandų sugrįžti atgal į gimtinę. Įstaiga vienytų ir burtų plungiškius, organizuotų kultūrinius vakarus, į kuriuos žmones pritraukti galėtų ir mero, savivaldybės atstovų ar Plungės kraštą atstovaujančio Seimo nario atvykimas. 

3) Regioninė politika.
Kaip jau minėta, Vilniuje yra daug plungiškių, kurie ten reziduoja dėl vienokių ar kitokių priežasčių. Suburdami juos, siūlydami pabūti kartu, galėsime aptarti kuo ir kiek Plungė yra geresnė už sostinę. Galėsime pasiūlyti pilną sugrįžimo paketą, kuriame bus aiškiai nurodyta, kokias darbo vietas siūlo Plungės įmonės, kokias subsidijas galima gauti persikeliant į regioną, kokia yra vaikų darželių, švietimo įstaigų sistema.

4) Ekonominis aspektas.
Turint atstovus Vilniuje bus galima paprasčiau dalyvauti užsienio investuotojų vizituose, kuriuose Plungę galėsime pristatyti ryškiausioje šviesoje.